ผู้เขียนสดุดี แยกเป็นเล่มๆ

บรรพ 1 จำนวน 41 บท
ดาวิดเขียน 37 บท ไม่ระบุ 4 บท

บรรพ 2 จำนวน 31 บท
ดาวิดเขียน 18 บท โคราห์ 7 บท ซาโลมอน 1 บท อาสาฟ 1 บท ไม่ระบึ 4 บท

บรรพ 3 จำนวน 17 บท
อาสาฟ 11 โคราห์ 3 เอธาน 1 เธมาน 1 ดาวิด 1

บรรพ 4 จำนวน 17 บท
โมเสส เป็นบทแรก ไม่ระบุ 14 ดาวิด 2

บรรพ 5 จำนวน 44 บท
ไม่ระบุ 28 ดาวิด 15 บท

 

ลำดับเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอย่างไรในสดุดี ตามต่อกันได้ในตอนนี้ครับ
แล้วจะอ่านสดุดีสนุกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

.......................................................................

#ชูใจprojectpodcast 
#พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ ติดตามได้ทุกวันศุกร์ 

ทั้งทาง podcast และ page choojai project 
จัดทำร่วมกับ .ธนิต โลเกศกระวี 
ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (CTS)

.........................................................................

ชาวชูใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

การผลิตคอนเทนต์ของทีมชูใจ

ทั้งบทความและ Podcast ได้โดย

การอธิษฐานเผื่อการแชร์บทความ

และ การด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงค์นี้ค่ะ www.choojaiproject.org/donate

สดุดี 5 เล่ม 150 บท ถูกรวบรวมเป็นพันปี แต่อ่านให้เป็นเล่มเดียวได้ยังไง

มาติดตามกันได้ในตอนนี้ครับ 

 

.......................................................................

#ชูใจprojectpodcast 
#พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ ติดตามได้ทุกวันศุกร์ 

ทั้งทาง podcast และ page choojai project 
จัดทำร่วมกับ .ธนิต โลเกศกระวี 
ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (CTS)

.........................................................................

ชาวชูใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

การผลิตคอนเทนต์ของทีมชูใจ

ทั้งบทความและ Podcast ได้โดย

การอธิษฐานเผื่อการแชร์บทความ

และ การด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงค์นี้ค่ะ www.choojaiproject.org/donate

ทำไมสดุดีมี 150 บท ทำไมบทที่ 119 ที่ยาวที่สุด ถึงมี 176 ข้อ รู้ไหมว่ามันมีที่มาที่ไปไม่ใช่แค่อยากเขียนเลยยาวๆไม่จบซักทีนะ 

มาติดตามกันในช่วงที่สองของหนังสือสดุดีกัน

 

.....................................................................

#ชูใจprojectpodcast 
#พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ ติดตามได้ทุกวันศุกร์ 

ทั้งทาง podcast และ page choojai project 
จัดทำร่วมกับ .ธนิต โลเกศกระวี 
ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (CTS)

.........................................................................

ชาวชูใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
การผลิตคอนเทนต์ของทีมชูใจ ทั้งบทความและ Podcast ได้โดย
การอธิษฐานเผื่อการแชร์บทความ และ การด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงค์นี้ค่ะ www.choojaiproject.org/donate

ทำไมแต่ละข้อมันโดนใจจัง พระธรรมสดุดีเลยถูกหยิบมาใช้บ่อยๆ เปิดอะไรโดนใจก็เอามาใช้ 

แต่รู้หรือไม่ว่าเนื้อหาแต่ละข้อ ถูกร้อยรวมกันในแต่ละย่อหน้า แต่ละย่อหน้าเป็นเรื่องเดียวกันกับบท

และ ถึงเราจะรู้ว่าสดุดีแบ่งเป็น 5 เล่มใหญ่ๆ แต่รู้หรือไม่ว่าทั้งหมดถูกร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกัน? 

 

อ่านสดุดี 150 บท เป็นเรื่องเดียวได้!!

 

แล้วอ่านยังไง สดุดีกำลังจะบอกอะไร มาติดตามได้กันในตอนนี้

.......................................................................

#ชูใจprojectpodcast 
#พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ ติดตามได้ทุกวันศุกร์ 

ทั้งทาง podcast และ page choojai project 
จัดทำร่วมกับ .ธนิต โลเกศกระวี 
ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (CTS)

.........................................................................

ชาวชูใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

การผลิตคอนเทนต์ของทีมชูใจ

ทั้งบทความและ Podcast ได้โดย

การอธิษฐานเผื่อการแชร์บทความ

และ การด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงค์นี้ค่ะ www.choojaiproject.org/donate

ไม่ว่าจะลุก หรือ จะนั่ง ไม่ได้หมายถึงแค่ตอนนั่งหรือตอนลุก แต่หมายถึงตลอดเวลา หรือ ตะวันออกไกลจากตะวันตกไม่ได้หมายถึงระยะทั้งหมด เช่นเดียวกับ ผลไม้ในปฐมกาล ที่กินแล้วจะรู้ดีรู้ชั่ว ไม่ได้ความว่ารู้ดีรู้ชั่ว แต่หมายถึง รู้ทั้งหมด หรือ เป็นเช่นพระเจ้า!!

 

นี่แค่ตัวอย่างรูปแบบภาษาภาพเพียงอย่างเดียว ยังมีตัวอย่างอีกมากมายให้ไปติดตามฟังกัน

 

 

 

.......................................................................

#ชูใจprojectpodcast 
#พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ ติดตามได้ทุกวันศุกร์ 

ทั้งทาง podcast และ page choojai project 
จัดทำร่วมกับ .ธนิต โลเกศกระวี 
ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (CTS)

.........................................................................

ชาวชูใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

การผลิตคอนเทนต์ของทีมชูใจ

ทั้งบทความและ Podcast ได้โดย

การอธิษฐานเผื่อการแชร์บทความ

และ การด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงค์นี้ค่ะ www.choojaiproject.org/donate

ในยุคที่ผู้คนยังส่งต่อบทเรียน ความรู้สึก ผ่านกลอน และ บทเพลง การใช้ภาษาภาพได้เปลี่ยนภาษา ให้กลายเป็นภาพในความคิด เปลี่ยนความคิดให้เป็นถ้อยคำสู่หัวใจ

 

ในตอนนี้จะพามาฟัง ภาษาภาพในพระคัมภีร์ ฟังไปคิดภาพตามไปด้วยกันนะครับ

.......................................................................

#ชูใจprojectpodcast 
#พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ ติดตามได้ทุกวันศุกร์ 

ทั้งทาง podcast และ page choojai project 
จัดทำร่วมกับ .ธนิต โลเกศกระวี 
ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (CTS)

.........................................................................

ชาวชูใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

การผลิตคอนเทนต์ของทีมชูใจ

ทั้งบทความและ Podcast ได้โดย

การอธิษฐานเผื่อการแชร์บทความ

และ การด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงค์นี้ค่ะ www.choojaiproject.org/donate

ตัวอย่างรูปแบบเฉพาะเจาะจงของกวีนิพนธ์ การเข้าใจโครงสร้าง จะช่วยให้เราอ่านพระคัมภีร์ได้สนุกขึ้น

พระคัมภีร์แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่เปิดไว้ให้เราแสดงความรู้สึกอย่างจริงใจกับพระเจ้า นั่นทำให้เรารู้ว่า ความคิด ความรู้สึกของเรานั้น พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งหรือรังเกียจเลย แต่พระองค์สนใจต่อความรู้สึกที่เรากำลังเผชิญนั้น และ บอกกับพระองค์อย่างจริงใจ และเปิดเผย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า

กวีนิพนธ์ยังเป็นกระจกสะท้อนตัวเรา ไม่ใช่แค่เราอ่านพระคัมภีร์ให้รู้เรื่อง แต่พระคัมภีร์กำลังอ่านเรากลับ เพื่อที่จะรู้จักตัวเราเองเช่นกัน 

.......................................................................

#ชูใจprojectpodcast 
#พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ ติดตามได้ทุกวันศุกร์ 

ทั้งทาง podcast และ page choojai project 
จัดทำร่วมกับ .ธนิต โลเกศกระวี 
ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (CTS)

.........................................................................

ชาวชูใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

การผลิตคอนเทนต์ของทีมชูใจ

ทั้งบทความและ Podcast ได้โดย

การอธิษฐานเผื่อการแชร์บทความ

และ การด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงค์นี้ค่ะ www.choojaiproject.org/donate

เรายังคงอยู่กับซีรี่ย์ "การอ่านพระคัมภีร์" สำหรับช่วงนี้จะเป็นการ อ่านกวีนิพนธ์

นอกจากเรื่องเล่าแล้ว ยังมีเนื้อหาแบบบทกวีในพระคัมภีร์ด้วย แล้วทำไมต้องใช้บทกวี? บทกวีทำหน้าที่อะไร สำคัญยังไง เขียนเล่าเรื่องเหมือนตอนอื่นๆไม่ได้หรือ?

มาฟังกันกับพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับในตอนนี้ ว่ากวีนิพนธ์คืออะไร ทำไมถึงเป็นส่วนสำคัญ และ กลายมาเป็นข้อพระคัมภีร์ที่แตะใจจนหลายคนต้องยกขึ้นมาใช้บ่อยๆ

 

.......................................................................

#ชูใจprojectpodcast 
#พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ ติดตามได้ทุกวันศุกร์ 

ทั้งทาง podcast และ page choojai project 
จัดทำร่วมกับ .ธนิต โลเกศกระวี 
ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (CTS)

.........................................................................

ชาวชูใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

การผลิตคอนเทนต์ของทีมชูใจ

ทั้งบทความและ Podcast ได้โดย

การอธิษฐานเผื่อการแชร์บทความ

และ การด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงค์นี้ค่ะ www.choojaiproject.org/donate

ปัญญาจารย์พูดว่าอนิจจัง อนิจจัง จนเราอาจคิดว่ามีแต่เรื่องอนิจจัง แต่ความหมายกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะมีมุมมองอื่นที่วางไว้แค่เราอาจผ่านเลยไปจนพลาดเป้าหมายที่แท้จริง

ส่วนเรื่องของโยบก็คุยกันไปมา แต่เนื้อหาไม่ได้พุ่งไปที่ความทุกข์ยาก หากแต่เป็นมุมมองถึง 7 มุมมองที่ซ้อนกันอยู่ในเรื่อง

ตอนสุดท้ายของวิธีการอ่านเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ และบทสรุปของวิธีการอ่านเรื่องเล่า ที่จะทำให้เรากลับไปอ่านพระคัมภีร์ไม่เหมือนเดิม

 

.......................................................................

#ชูใจprojectpodcast 
#พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ ติดตามได้ทุกวันศุกร์ 

ทั้งทาง podcast และ page choojai project 
จัดทำร่วมกับ .ธนิต โลเกศกระวี 
ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (CTS)

.........................................................................

ชาวชูใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

การผลิตคอนเทนต์ของทีมชูใจ

ทั้งบทความและ Podcast ได้โดย

การอธิษฐานเผื่อการแชร์บทความ

และ การด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงค์นี้ค่ะ www.choojaiproject.org/donate

ในช่วงนี้เราจะมาลองเปิดพระคัมภีร์ไปพร้อมกับตัวอย่างของเรา "โนอาห์" เนื้อเรื่องที่เราชอบอ่านบ่อยๆแต่ไม่เคยมองเห็นถึงโครงสร้างสำคัญ ที่ทำให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ได้มากขึ้น

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App