April 2, 2021

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] SP. Th1stPassover

เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา...

คำนี้ได้ยินเป็นประจำเมื่อถึงพิธีมหาสนิท แต่เคยคิดไหมว่าพระเยซูอยากให้เรานึกถึงพระองค์อย่างไร?

พิธีมหาสนิทคล้ายกับพิธีปัสกา แต่พระเยซูได้เปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างให้กลายเป็นพิธีมหาสนิท ขนมปัง น้ำองุ่น ล้วนมีความหมายมากกว่าที่เราคิด

และ ทำไม พระเยซูต้องเดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มตรงกับวันแรกของพิธีปัสกา

มาพบคำตอบกันในรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับตอนพิเศษได้ในตอนนี้

..........

 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App